Project

Chor Nikal Ke Bhaga
Chor Nikal Ke Bhaga
 • Year: 2023
 • Director: Ajay Singh
 • Production House: Dinesh Vijan Amar Kaushik
 • Category: VFX
Chak De India
Chak De India
 • Year: 2007
 • Director: Shimit Amin
 • Production House: Aditya Chopra
 • Category: VFX
Chennai Express
Chennai Express
 • Year: 2013
 • Director: Rohit Shetty
 • Production House: Gauri Khan & Ronnie Screwvala
 • Category: VFX
Cirkus
Cirkus
 • Year: 2022
 • Director: Rohit Shetty
 • Production House: Rohit Shetty Productionz
 • Category: Motion Control, Color
Chandramukhi
Chandramukhi
 • Year: 2022
 • Director: ---
 • Production House: ---
 • Category: Color
Chichore
Chichore
 • Year: 2019
 • Director: Nitesh Tiwari
 • Production House: Nadiadwala Grandsons
 • Category: Motion Control
Chopsticks
Chopsticks
 • Year: 2019
 • Director: Sachin Yardi
 • Production House: Ashvini Yardi
 • Category: Color, DIT
Chekka Chivantha Vaanam
Chekka Chivantha Vaanam
 • Year: 2018
 • Director: Mani Ratnam
 • Production House: Mani Ratnam
 • Category: Color
Class of 83 (netflix)
Class of 83 (netflix)
 • Year: 2020
 • Director: Atul Sabharwal
 • Production House: Shahrukh Khan & Gauri Khan
 • Category: Color, VFX, DIT
Back